Oferta dla biznesu

Prowadzisz firmę?
Zamów ofertę z cennikiem biznesowym.


Broker kurierski | Zasady stałej współpracy

Instrukcja korzystania z serwisu Korporacja Kurierska
Aby pobrać instrukcję korzystania z serwisu kliknij tutaj.
Rozpoczęcie współpracy
Jak rozpocząć współpracę?

W celu nawiązania współpracy, prosimy o kontakt z działem handlowym, który przedstawi ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Kontakt e-mail: handel@korporacjakurierska.pl.

Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 22 64 75 218; 22 64 75 219; 22 64 75 220.

Jak długo trzeba czekać żeby rozpocząć współpracę z Korporacją Kurierską?

W przypadku przesłania dokumentów rejestrowych (niezbędnych do sporządzenia umowy) w tym samym dniu, w którym zaakceptowali Państwo ofertę przedstawioną przez pracownika działu handlowego. Przygotowanie narzędzi wysyłkowych oraz sporządzenie umowy trwa do 3 dni roboczych.

Jakie dokumenty potrzebne są do podpisania umowy?

Do podpisania umowy potrzebne będą kserokopie lub skany dokumentów tj.: NIP, REGON, KRS/ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz podany na piśmie nr konta bankowego do zwrotu kwot pobranych dla przesyłki za pobraniem.

Kiedy otrzymam umowę?

Jeżeli Zleceniodawca dostarczył wszystkie, niezbędne do podpisania umowy, dokumenty rejestrowe, czas realizacji wynosi do 3 dni roboczych. Umowa zostanie wysłana na ustalony adres korespondencyjny.

Gdzie należy odesłać podpisaną umowę?

Umowę należy odesłać na adres: Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów, ul. Franciszka Klimczaka 5 lok 95, 02-797 Warszawa.

Kiedy można rozpocząć nadawanie przesyłek?

Nadawanie przesyłek można rozpocząć od momentu, w którym Zleceniodawca otrzyma login i hasło do programu drukującego etykiety od pracownika Korporacji Kurierskiej. Ze strony Zleceniodawcy konieczne jest podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza umowy.
Nadawanie przesyłek
O której godzinie może przyjeżdżać kurier?

Przesyłki są odbierane przez Przewoźników w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 17.00. Dotyczy to jednorazowych nadań. Przy stałych odbiorach możliwe jest indywidualne porozumienie z kurierem.

Czy istnieje możliwość odbioru przesyłek z innego miejsca niż adres mojej firmy?

Tak, w celu nadania takiej przesyłki, w polu Nadawca należy wpisać adres odbioru przesyłki. Reszta czynności pozostaje niezmienna, jak nadanie ze stałego adresu.

Co oznacza zablokowanie nadań?

Zablokowane jest nadawanie przesyłek wg. stawek ustalonych w umowie współpracy pomiędzy klientem a Korporacją Kurierską. Wszystkie nadania liczone są według standardowych stawek operatorów (bez rabatów) i rozliczane w formie gotówkowej.

Nadania zostały zablokowane - co robić?

Należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Windykacji (tel. 22 64 75 204; 22 64 75 205), w celu ustalenia warunków odblokowania. Możliwa jest dalsza współpraca-odblokowanie nadań. Im szybciej zostaną ustalone warunki i Klient się z nich wywiąże, tym szybciej będzie mógł powrócić do współpracy i nadawania przesyłek.

Nie jestem zadowolony z obsługującej firmy kurierskiej, co mogę zrobić?

Należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym telefonicznie lub mailowo w celu znalezienia optymalnego rozwiązania zapewniającego Klientowi maksymalny komfort i zadowolenie z usług. Istnieje możliwość zaproponowania do obsługi innej firmy kurierskiej.

Czy jest deklaracja (minimalna ilość, jaką należy wysłać w ciągu miesiąca)?

Tak. Zleceniodawca deklaruje miesięczną ilość nadawanych paczek przed podpisaniem umowy. Deklaracja ilościowa jest wpisywana do umowy. Deklaracja ma zastosowanie od 3 miesiąca rozliczeniowego, chyba, że zapisy umowy świadczą inaczej.

W jaki sposób zamówić kuriera na swój adres?

Należy zaznaczyć odpowiednią opcję w programie do drukowania etykiet, lub zadzwonić do działu obsługi klienta.

Jak wypełnić list?

Odpowiednie instrukcje obsługi aplikacji wysyłane są wraz z danymi logowania się do systemu, przed rozpoczęciem nadań.

Gdzie zamówić materiały do wysyłki?

Materiały firmowe dostarcza kurier. Należy zgłosić zapotrzebowanie drogą elektroniczną: materialy@korporacjakurierska.pl
Reklamacje
W jakim terminie możliwe jest spisanie protokołu szkody?

W ciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki.

Kto i gdzie może zgłosić prośbę o spisanie protokołu szkody?

Prośbę o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu szkody może zgłosić zarówno nadawca, jak i odbiorca. Prośby można zgłaszać bezpośrednio do oddziału doręczającego firmy kurierskiej lub do Korporacji Kurierskiej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia reklamacji na uszkodzenie przesyłki?

Zgłoszenie reklamacji, które powinno zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby nadawcy lub adresata, zwanego „reklamującym”,
2. rodzaj reklamowanej przesyłki,
3. uzasadnienie reklamacji,
4. kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania, podpis reklamującego.
5. Potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy).
6. Protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki w przypadku jej przyjęcia przez adresata.
7. Dokument potwierdzający wartość uszkodzonej rzeczy (paragon lub Faktura).

W jakim terminie mogę złożyć reklamację?

Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia następnego po nadaniu przesyłki.

Jak złożyć reklamację, w jaki sposób mogę przesłać reklamację?

Najwygodniej i najszybciej jest przesłać kompletną dokumentację drogą mailową na adres reklamacje@korporacjakurierska.pl.

Można również skorzystać z zakładki Reklamacje w dziale Twoje konto.

W przypadku braku takiej możliwości dokumenty można przesłać w formie pisemnej na adres naszej siedziby.
Płatności
Moja firma złożyła reklamację do faktury? Czy mogę nie płacić za fakturę?

W przypadku poprawnie i terminowo złożonej reklamacji, należy wpłacić kwotę bezsporną z faktury. Pozostała kwota zostanie rozliczona po uzyskaniu decyzji w sprawie reklamacji i ewentualnym wystawieniu faktury korygującej. Tylko w przypadku reklamowania wszystkich usług, wymienionych na zestawieniu do faktury, możliwe jest wstrzymanie płatności za fakturę w całości.

Co zrobić z otrzymaną fakturą korygującą?

Kopię faktury korygującej należny niezwłocznie podpisać i odesłać na adres siedziby Korporacji Kurierskiej.

Mam zadłużenie - co dalej?

Należny skontaktować się działem rozliczeń Korporacji Kurierskiej w celu ustalenia polubownej ścieżki spłaty zobowiązania. Brak kontaktu rozumiany będzie, jako odmowa zapłaty, a co za tym idzie dalsze konsekwencje cywilno-prawne. Pracownik działu rozliczeń pomoże w osiągnięciu kompromisu pozwalającego na spłatę ciążącego zadłużenia i kontynuację współpracy.

W jakim terminie należy uregulować płatność za fakturę?

Termin płatności wynosi 7 dni od daty wystawienia dokumentów sprzedaży, chyba, że w umowie przewozu przesyłek towarowych ustalono inaczej.

Jak często wystawiane są faktury za zlecone usługi?

Faktura zbiorcza wystawiana jest jeden raz w miesiącu, za przesyłki nadane w ciągu całego miesiąca kalendarzowego.

Kiedy otrzymam fakturę?

W przypadku firmy, która udostępniła Korporacji Kurierskiej adres e-mail, uprawniony do otrzymywania faktur w formacie PDF, faktura zostanie przesłana mailem najpóźniej następnego dnia po wystawieniu. W pozostałych przypadkach, faktury wysyłane są Pocztą Polska (listem priorytetowym) w ciągu kilku pierwszych dni miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obciążenie. Korporacja Kurierska nie odpowiada za opóźnienia Poczty Polskiej.

Chcę otrzymywać faktury w formacie PDF. Co muszę zrobić?

Proszę o przesłanie pisemnej informacji, zawierającej NIP firmy oraz adres e-mail, na który mają być przesyłane faktury wraz z zestawieniem. Zgłoszenia można dokonać mailem na którykolwiek z adresów lub numerów kontaktowych podanych na stronie www.pkwid.com.pl lub przesyłając list na adres siedziby.

Jak dokonać płatności za wykonane usługi?

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury zbiorczej, która wystawiana jest jeden raz w miesiącu. Numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty znajduje się na fakturze. W przypadku braku faktury, prosimy o kontakt z działem rozliczeń.
Korekta wyceny
Korporacji Kurierskiej przysługuje prawo do weryfikacji naliczonego wynagrodzenia i opłat za świadczone usługi. W szczególności Korporacja Kurierska lub Przewoźnik ma prawo w każdym czasie zweryfikować zawartość, wagę i rozmiary przesyłki, Do powyższych czynności nie stosuje się art. 48 ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez nadawcę stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia bądź innych opłat, zgodnie ze stawkami zawartymi w indywidualnej ofercie cenowej lub w serwisie korporacjakurierska.pl.

Kody usług dodatkowych z których wynikają dopłaty do przesyłek:

ADR

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

AP/DTC

DORĘCZENIE DO OSOBY PRYWATNEJ

APL

INNE MIEJSCE ZAŁADUNKU

APU

INNE MIEJSCE ROZŁADUNKU

ATD

PRÓBA DORĘCZENIA

AWIZO

ZAWIADOMIENIE O NIEDORĘCZONEJ PRZESYŁCE

BIGP/DP

OPŁATA DODATKOWA ZA DUŻĄ PACZKĘ

BNR

OPŁATA W PRZYPADKU BRAKUJĄCEGO LUB BŁĘDNEGO NUMERU ROZLICZENIOWEGO UPS

CBF

ODBIORCA/STRONA TRZECIA ODMAWIA ZAPŁATY

CDMAIL

POTWIERDZENIE DOSTAWY MAIL

CDSMS

POTWIERDZENIE DORĘCZENIA SMS

CE

ZGŁOSZENIE CELNE SKOMPLIKOWANE

CHA

ZMIANA ADRESU DORĘCZENIA

CHAT

PRZEADRESOWANIE W OBRĘBIE JEDNEGO TERMINALA

CHATT

PRZEADRESOWANIE W OBRĘBIE DWÓCH TERMINALI

CHCOD

ZMIANA WARTOŚCI POBRANIA

CHPAY

ZMIANA PŁATNIKA

CIP

OPŁATA ZA UISZCZENIE CŁA I PODATKÓW

CNS

NEUTRALIZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

COD

POBRANIE PRZY DORĘCZENIU

CODE

POBRANIE EXPRESOWE

CODEE

POBRANIE SUPER EXPRESOWE

DMALL

DOSTAWA DO SUPERMARKETU

DSAT/SO

DORECZENIE W SOBOTĘ

DSUN

DORĘCZENIE NIEDZIELA I ŚWIĘTO

DTH

DORĘCZENIE DO RĄK

DZ/ROD

ZWROT POTWIERDZONYCH DOKUMENTÓW

DZV

TERENY ODLEGŁE

EACOD

BŁĘDNY NR KONTA DO POBRANIA

EL

ELEKTRONICZNA NAKLEJKA ZWROTNA

EXP

PRZESYŁKA EXPRESOWA/PRZESYŁKA DO 31,5 KG

EXPL

PRZESYŁKA EXPRESOWA LOKALNA

EXPNS

PRZESYŁKA NIESTANDARDOWA DO 31,5 KG

FSD

TRANSPORT BEZPOŚREDNI

FSDLTL

TRANSPORT BEZPOŚREDNI LTL

INS

UBEZPIECZENIE

KW

KOREKTA WAGI

LONG

PRZESYŁKA DŁUŻYCOWA

LPAL

BRAK PALETY

LPB

RĘCZNY LIST PRZEWOZOWY Z BLOCZKU

LPP

RĘCZNY LIST PRZEWOZOWY

LTL

PRZESYŁKA DROBNICOWA

LTL100

PRZESYŁKA DROBNICOWA NIESTANDARDOWA 120X100

LTL120

PRZESYŁKA DROBNICOWA NIESTANDARDOWA 120X120

LTL160

PRZESYŁKA DROBNICOWA NIESTANDARDOWA 120X160

LTLL

PRZESYŁKA DROBNICOWA LOKALNA

LWD

LIST Z DORĘCZENIA

LWDS

LIST Z DORĘCZENIA ZLECONY PRZY NADANIU

MIX

PRZESYŁKA DROBNICOWA

MIXNS

PRZESYŁKA NIESTANDARDOWA POWYŻEJ 31,5 KG

NMAIL

AWIZACJA MAIL DORĘCZENIA

NRMAIL

AWIZACJA ODBIORU MAIL

NRSMS

AWIZACJA ODBIORU SMS

NS/NST/PACNS/PNS

PRZESYŁKA NIESTANDARDOWA

NSMS

AWIZACJA SMS DORĘCZENIA

NTD

AWIZACJA DORĘCZENIA TELEFONICZNA

NTR

AWIZACJA ODBIORU TELEFONICZNA

OC

OCZEKIWANIE KURIERA

OOP

ZLECENIE PISEMNE

OS

OPŁATA SEZONOWA

OSP

TELEFONICZNE ZGŁOSZENIE ODBIORU TEGO SAMEGO DNIA

OSW

INTERNETOWE ZGŁOSZENIE ODBIORU TEGO SAMEGO DNIA

OV

PRZEKROCZONE DOPUSZCZALNE WYMIARY

OVER

ROZMIARY PRZEKRACZAJĄCE DOZWOLONE LIMITY

OZ

ODMOWA ZAPŁATY

P100

DOPŁATA ZA PALETĘ NIEWYMIAROWĄ 100

P120

DOPŁATA ZA PALETĘ NIEWYMIAROWĄ 120

P160

DOPŁATA ZA PALETĘ NIEWYMIAROWĄ 160

P20

PALETA 120X200

P200

DOPŁATA ZA PALETĘ NIEWYMIAROWĄ 200

PALL

PRZESYŁKA PALETOWA

PALNS

PALETA NIESTANDARDOWA

PDI

PROAKTYWNA INFORMACJA PRZED DORĘCZENIEM

PE

PALETA EURO

PEL

DRUK I WYSYŁANIE NAKLEJEK ZWROTNYCH

PK

PRZESYŁKA KOPERTOWA

PODA

ZLECENIE POTWIERDZENIA ODBIORU PO NADANIU

PODB

ZLECENIE POTWIERDZENIA ODBIORU PRZED NADANIEM

PP

POBRANIE POCZTOWE

RCOD

RAPORT Z PRZELEWÓW POBRAŃ

RD>18

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA 18:00-22:00

RDE

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA 17:00-22:00

RDP

ODMOWA PRZYJĘCIA PRZESYŁKI

RDT

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA NA GODZINĘ 9:00

RDT10

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA NA GODZINĘ 10:00

RDT12

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA NA GODZINĘ 12:00

RDT9

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA NA GODZINĘ 09:00

RDZC

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA NA GODZINĘ W STREFIE MIEJSKIEJ

RDZV

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA NA GODZINĘ POZA STREFĄ MIEJSKĄ

RIW/ROZ

ROZŁADUNEK I WNIESIENIE

RPAL/RPALL

ZWROT PALETY

RRE

ZASTRZEŻENIE ODBIORU 17:00-22:00

RS1

JEDNOKROTNA PRÓBA PODJĘCIA PRZESYŁKI ZWROTNEJ

RS3

TRZYKROTNA PRÓBA PODJĘCIA PRZESYŁKI ZWROTNEJ

RSAT

ODBIÓR W SOBOTĘ

RSUN

ODBIÓR NIEDZIELA I ŚWIĘTO

RT>19

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA 19:00-22:00

RT>22

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA 22:00-08:00

RTC

ODBIÓR OD OSOBY PRYWATNEJ

RTIME

ZASTRZEŻENIE DORĘCZENIA NA GODZINĘ

RZV

ODBIÓR POZA STREFĄ MIEJSKĄ

SR

STREFA ROZSZERZONA

STOP

OPŁATA ZA POSTÓJ

UNP

ROZŁADUNEK PRZESYŁKI

VWP

WERYFIKACJA WAGI PRZESYŁKI

WHP

MAGAZYNOWANIE PRZESYŁKI

WL

WYPISANIE LISTU

WPO/WPOD

WYMAGANY PODPIS OSOBY DOROSŁEJ

ZA

ZAMIANA ADRESU

ZG

DORĘCZENIE/ODBIÓR NA GODZINĘ

ZW

ZWROT PRZESYŁKI

EIEP

PACZKA EKSPORTOWA EKONOMICZNA

EIEF

PALETA EKSPORTOWA EKONOMICZNA

EIPE

KOPERTA EKSPORTOWA PRIORYTETOWA

EIPP

PACZKA EKSPORTOWA PRIORYTETOWA

EIPF

PALETA EKSPORTOWA PRIORYTETOWA

IIEP

PACZKA IMPORTOWA EKONOMICZNA

IIEF

PALETA IMPORTOWA EKONOMICZNA

IIPE

KOPERTA IMPORTOWA PRIORYTETOWA

IIPP

PACZKA IMPORTOWA PRIORYTETOWA

IIPF

PALETA IMPORTOWA PRIORYTETOWA

DNS

DORĘCZENIE DO SALONIKU

EG

EXPRESS GABARYT

CBD

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI PRZED ODBIOREM

Najczęściej zadawane pytania:

Jak się zarejestrować?
Aby zarejestrować się w serwisie należy kliknąć w górnym prawym rogu w link „Rejestracja”, a następnie wypełnić wymagane pola.

Należy również zapoznać się i zaakceptować regulamin serwisu oraz zaznaczyć pola wymagane.
Jak się zalogować?
Aby zalogować się do serwisu korporacjakurierska.pl należy kliknąć w górnym prawym rogu link 'Logowanie' a następnie podać swoje dane użyte przy rejestracji (e-mail oraz hasło).

Jeżeli z jakiegoś powodu zapomniałeś hasła, masz możliwość wygenerowania nowego hasła, wystarczy, że na stronie logowanie klikniesz w link „Zapomniałeś hasła?” i podasz adres e-mail z którego logowałeś się do systemu, a następnie klikniesz wyślij. Przesłany w wiadomości email do Ciebie link, przekieruje Cię na stronę umożliwiającą zmianę hasła.
Jak anulować zlecenie?
Dyspozycje anulowań zleceń przyjmowane są wyłącznie drogą e-mailową pod adresem: bok@korporacjakurierska.pl
Kiedy otrzymam fakturę za zamówionego kuriera?
Dzięki wielu opcjom wystawienia faktury sam możesz zdecydować kiedy chcesz ją otrzymać:
- od razu po płatności
- pod koniec miesiąca (jedną zbiorczą)
- możesz również skorzystać z opcji 'nie chcę faktury VAT'

Wszystkie faktury są generowane w formie elektronicznej (pliku PDF) - możesz je pobrać bezpośrednio z maila lub z panelu klienta klikając w zakładkę „Faktury”.
Dlaczego nie mogę śledzić przesyłki na stronie?
Przesyłka najprawdopodobniej nie została nadana. Wskazany kontakt z Nadawcą.
Jak nadać przesyłkę za pobraniem w PwR?
W celu uruchomienia usługi należy wypełnić wniosek dostępny na koncie użytkownika w zakładce Twoje konto. Statusy Pobranie i Ubezpieczenie – zmieniają się automatycznie po uruchomieniu/dezaktywowaniu usług po stronie PwR.
Dlaczego nie mogę wpisać ubezpieczenia dla przesyłki nadanej GLS’em?
Oferta, która jest dostępna w serwisie GLS nie pozwala na dodatkowe ubezpieczenie przesyłki. Opisuje to Art. 23 ust.1 i 3 Konwencji CMR. Zgodnie z nią przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę w przewozie do kwoty stanowiącej równowartość 8, 33 SDR (specjalnej jednostki rozrachunkowej) za 1 kg brakującej wagi brutto.
Kiedy jest naliczana opłata dodatkowa za strefę rozszerzoną w transporcie międzynarodowym?
Do kosztu każdej przesyłki odbieranej lub/i doręczanej w obszarach leżących poza standardową strefą świadczenia usług będzie doliczana dopłata dodatkowa. W zależności od możliwości dotarcia obsługiwane lokalizacje są klasyfikowane jako strefy rozszerzone lub obszary odległe. Jeżeli zarówno miejsce odbioru jak i doręczenia znajdują się w strefie rozszerzonej lub w obszarze odległym, to do kosztu przesyłki zostanie doliczona podwójna opłata dodatkowa. Zapoznaj się z listą kodów pocztowych lub miast, w których stosuje się wyżej wymienione dopłaty.

FEDEX: http://www.fedex.com/pl/rates/extended-area-coverage.html

UPS: https://www.ups.com/pl/pl/shipping/zones-and-rates/area-surcharge.page
Czy kurier wniesie mi przesyłkę na górę?
Kurier ma obowiązek wniesienie przesyłki do 30 kg. Powyżej 30 kg przesyłkę trzeba wnieść we własnym zakresie lub wybrać dodatkową usługę (nie każdy przewoźnik udostępnia taką usługę).
Czy kurier zadzwoni do mnie przed doręczeniem?
Tak, jeśli przy założeniu zlecenia, została wybrana dodatkowa usługa – Awizacja tel. Powiadomienie przed doręczeniem. Jeśli usługa nie została wybrana, kurier nie ma obowiązku kontaktu przed doręczeniem.
Czy telefonicznie mogę przeadresować zlecenie lub dokonać zmian w pobraniu?
Dyspozycje przeadresowań i zmian dotyczących pobrania przyjmowane są jedynie drogą e-mailową.
Jakie są ograniczenia wagowe i wymiarowe dla paczek?
Wszystkie firmy kurierskie mają wyznaczone ograniczenia związane z podejmowaniem określonych paczek. Głównie ograniczenia te dotyczą wagi oraz wymiarów przesyłki, również poza nimi jej zawartości.

Jeżeli chce się nadać paczkę, trzeba zadbać o to, aby była ona tak zapakowana, aby mieściła się w standardowych limitach, w przeciwnym przypadku trzeba za nią dopłacić lub przekazać innej firmie do przewozu. Paczki wykraczające poza limity można wysyłać jako niestandardowe lub jako palety.

Przykładowe ograniczenia:

Kurier DHL

• maksymalna waga: 50 kg

• maksymalna długość: 140 cm

• pozostałe boki: po 60 cmKurier FedEx

• maksymalna waga: 70 kg

• maksymalna długość: 150 cm

• pozostałe boki: po 70 cm

• suma dwóch najdłuższych wymiarów: 180 cmKurier InPost

• maksymalna waga 30 kg

• maksymalna długość 120 cm

• suma (długość + wysokość + szerokość): do 220 cmKurier Delta City

• maksymalna waga 50 kg

• maksymalna długość 120 cm

• suma (długość + wysokość + szerokość): do 180 cm
Czy w paczce kurierskiej mogę wysłać alkohol?
Niektóre firmy kurierskie, na przykład UPS, wprowadziły taką opcję – dzięki niej można wysyłać alkohol nie tylko w obrębie danego kraju, ale również międzynarodowo. Z przewozem związane są takie wymogi jak maksymalna zawartość alkoholu do 70% i pojemnik mniejszy niż 5 litrów. Najlepiej wykorzystać specjalne opakowania na butelki, które UPS ma w swojej ofercie. Dzięki nim można zabezpieczyć trunek przed rozlaniem się. Dodatkowo paczka musi być wyraźnie oznaczona, a zawartość także musi być wskazana w pozostałych dokumentach. W paczkach z alkoholem nie można umieszczać innych produktów.
Czym jest paczka niestandardowa?
Paczka niestandardowa to taka, która posiada większe wymiary lub wyższą wagę niż paczki standardowe wyznaczone przez firmę kurierską.

Z tego powodu przesyłki niestandardowe, które określane są także jako niesortowalne (nie mogą być sortowane przy użyciu maszyn), wymagają specjalnej obsługi, a co za tym idzie, są także droższe.

Cechy paczek niestandardowych

Każda firma kurierska ma szczegółowo opisane cechy określające paczki niestandardowe, wiele z nich jest identycznych, niemniej mogą także różnić się one w detalach. O tym, czy paczka jest standardowa czy nie, decyduje głównie jej kształt, rozmiar oraz ciężar i zawartość.

Do paczek niestandardowych zalicza się takie jak:
paczki o nieregularnym kształcie
paczki o kształcie owalnym lub okrągłym
paczki z ostrymi, wystającymi elementami
paczki cięższe – zwykle powyżej 30 kilogramów
paczki z zawartością narażoną na uszkodzenie
paczki z zawartością powodującą zagrożenie w trakcie transportu, na przykład chemikalia
paczki z nieodpowiednim opakowaniem – luźnym, utrudniającym działanie maszyn sortujących

Oprócz tych cech do paczek niestandardowych zalicza się też te o wymiarach przekraczających standardowe. Przykładowo w UPS to paczka o długości większej niż 120 centymetrów lub szerokości 80 centymetrów lub wysokości 80 centymetrów lub suma długości i obwodu przekracza 300 centymetrów. Niektóre firmy nie obsługują niestandardowych przesyłek paletowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminach firm kurierskich, w tym również ograniczenia dotyczące maksymalnych wymiarów i ciężaru przewożonych paczek.

Ile to kosztuje?

Koszty naliczane są zwykle jako dopłaty w określonej wysokości zależnie od wymiarów i ciężaru paczki. Ceny szczegółowe można znaleźć w tabelach opłat.

Warto wcześniej porównać koszty w różnych firmach kurierskich, ponieważ mogą się one znacznie różnić. Dodatkowo nie wszystkie firmy traktować mogą określoną paczkę jako niestandardową, dlatego można uzyskać na nie standardowe, czyli niższe ceny. Bardzo pomocne są internetowe porównywarki cen usług kurierskich. Wystarczy tylko wpisać do nich informacje o wymiarach i wadze paczki, żeby zobaczyć, gdzie można zapłacić za nie jak najmniej.
W jaki sposób mogę śledzić swoją paczkę?
Aby sprawdzić status paczki, należy kliknąć w link na dole strony 'Śledzenie przesyłek' następnie wpisać lub wkleić numer listu przewozowego - wybrać kuriera którym się wysłało paczkę i sprawdzić status. Status wyświetlany na stronie jest statusem najaktualniejszym z systemu. W przypadku międzynarodowych przesyłek kurierskich także można sprawdzać status paczki.
Jak dobrze zapakować przesyłkę?
Niewłaściwie zapakowana przesyłka kurierska to ryzyko, że znajdujące się wewnątrz niej przedmioty ulegną zniszczeniu. Właśnie dlatego kluczowe jest zaopatrzenie się w odpowiednie materiały do pakowania. Teraz ich wybór jest naprawdę szeroki, dlatego można bezpiecznie i dodatkowo estetycznie opakować praktycznie wszystko. Do standardowych opakowań należą kartony, folie stretch oraz foliopaki.

Przy pakowaniu przesyłek w folie stretch należy pamiętać o zachowaniu regularnych kształtów. Dobrym sposobem jest zastosowanie tzw. „wypełniaczy”, które dodatkowo zabezpieczą towar. Do takich wypełniaczy można zaliczyć folie bąbelkowe, styropian, papier, gąbki, poduszki powietrzne. Należy jednak zwracać uwagę jaki wypełniacz dodajemy do przesyłki, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której nie zabezpieczy on odpowiednio przedmiotu a dodatkowo spowoduje, że waga/gabaryt paczki się zwiększy, co może wpłynąć na koszt wysyłki kurierskiej.

Należy również pamiętać o następujących zasadach:

- w przypadku towarów szklanych powinno się je oznaczyć naklejką "Uwaga szkło"

- jeżeli dla bezpieczeństwa paczki ważne jest jej ułożenie warto zastosować naklejkę "góra/dół"

- wysyłany towar nie może wystawać za paletę

- dla firmy UPS pakowane przedmioty nie powinny być w folii stretch - ponieważ tak zapakowany przedmiot zostanie potraktowany jako niestandard i zostanie doliczona dopłata.

Niektóre firmy kurierskie określają szczegółowo warunki pakowania przesyłek, które udostępniają na swoich stronach.
Płatność za pobraniem - na czym polega?
Przesyłki za pobraniem czy też pobraniowe polegają na dostarczeniu paczki, za którą kurier pobiera opłatę (zamiast płatności z góry). Płatność opiewa zarówno na cenę przedmiotu, jak i wysyłkę. Przed otrzymaniem paczki kupujący musi uregulować rachunek i potwierdzić odbiór paczki. Po odebraniu pieniędzy od kupującego kurier rozlicza się z nimi w swojej firmie, a następnie pieniądze są przekazywane do nadawcy poprzez przelew bankowy lub przekaz pocztowy w wyznaczonym terminie, najczęściej około 14 dni, ale każda firma kurierska ma nieco inny regulamin świadczenia usługi. Usługi za pobraniem są dodatkowo płatne.
Czego NIE mogę wysłać za pomocą kuriera?
Nie przewieziemy broni, amunicji, towarów szybko psujących się, gotówki, korespondencji prywatnej, narkotyków i substancji psychotropowych, zwierząt, wyrobów jubilerskich oraz innych towarów, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawnych.
Warto przy tym nadmienić, że w wypadku podejrzenia przewozu takich substancji, pracownicy firmy kurierskiej mają prawo sprawdzić przesyłkę na każdym etapie jej przewozu.
Jak ubezpieczyć przesyłkę?
Za dodatkowe ubezpieczenie pobierana jest kwota obliczana procentowo na podstawie wskazanej przez klienta wartości paczki.

W momencie zamawiania kuriera należy zadeklarować wartość przesyłki oraz zaznaczyć, że chce się wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Konieczne może być też wypełnienie pola zawierającego informacje o zawartości przesyłki – warto wpisać dokładniejsze informacje na ten temat.

Ważne jest prawidłowe zapakowanie i oznakowanie paczki

Należy pamiętać naturalnie o właściwym zabezpieczeniu przesyłki – nawet dodatkowa dopłata do sumy ubezpieczenia nie zwalnia klienta z obowiązku solidnego zapakowania przedmiotu. W przeciwnym przypadku firma kurierska może odmówić przyjęcia paczki, która nie została należycie zabezpieczona. Paczka powinna mieć także mieć potrzebne oznaczenia, na przykład „góra – dół”, „ostrożnie”, co pozwoli na zabezpieczenie przesyłki podczas jej przenoszenia przez pracowników firmy kurierskiej.
Co zrobić z uszkodzoną paczką kurierską?
Prawo przewozowe określa, jak należy postępować w przypadku, w którym kurier dowozi do odbiorcy paczkę uszkodzoną. Dodatkowo takie sytuacje określają regulaminy poszczególnych przewoźników, ale należy pamiętać, że Prawo przewozowe jest dla nich nadrzędne.

Na podstawie artykułu 65 ust. 1 Prawa Przewozowego to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za ubytki, utraty lub uszkodzenia przesyłki, ale z zastrzeżeniem, o czym mówi ust. 2, że sytuacja nie dotyczy opóźnień i uszkodzeń, które powstały nie zwinny nadawcy lub odbiorcy albo na skutek działania sił wyższych.

Przewoźnik odpowiada za straty rzeczywiste – przepisy nie nakładają na niego odpowiedzialności związanej ze stratami takimi jak utracone korzyści. Jednak należy pamiętać, że w przypadku rażących zaniedbań ze strony firmy kurierskiej można wnioskować zarówno o odszkodowanie za straty rzeczywiste, jak i za utracone korzyści i to bez ograniczeń kwotowych. Niestety, oznacza to także ciągnące się nieraz latami sprawy sądowe, ponieważ nieraz trudno jest udowodnić, jak przewoźnik traktował paczkę i czy jej przewóz był związany z rażącymi zaniedbaniami.
Jak prawidłowo zapakować opony?
Odpowiednie przygotowanie towarów do transportu jest niezbędnym warunkiem pomyślnej dostawy. Opony należy pakować najlepiej w pudełka kartonowe lub owinąć folią stretch. Pakuje się je po 2 szt w jednej paczce, list przewozowy należy przykleić na największą powierzchnię przygotowanej do wysyłki paczki.

Przy pakowaniu w folię stretch należy pamiętać aby opony były równo ułożone jedna na drugiej dla zachowania regularnych kształtów przesyłki (paczki).

Waga pojedynczej paczki nie może przekroczyć 30 kg. W przypadku opon wraz z felgą lub opon o średnicy powyżej 18 cali - w jednej paczce może być tylko jedna opona.
Reklamacje - jakie są wymagane dokumenty
Aby złożyć reklamację należy kliknąć w link 'Reklamacje' znajdujący się po prawej stronie w zakładce „Twoje konto”, następnie wybrać „Złóż reklamacje”. Wypełnić formularz i przygotować następujące dokumenty:

- protokół szkody,
- dowód potwierdzający wartość uszkodzonego przedmiotu lub kosztu naprawy,
- ewentualne zdjęcia,
- oświadczenie / upoważnienie do prowadzenia reklamacji
Czym jest waga gabarytowa i jak ją wyliczyć?
Waga gabarytowa, zwana także wagą przelicznikową, przestrzenną czy wymiarową, ma zastosowanie w przypadku przesyłek, które są lekkie, ale mają duże wymiary i przez to zajmują dużo przestrzeni w samochodzie dostawczym przewoźnika. Różni kurierzy mają różne metody jej przeliczania, jednak wszystkie prowadzoną do dopasowania wagi do rozmiarów przesyłki.Wagi gabarytowe dla poszczególnych przewoźników:
(do wyceny brana jest pod uwagę waga wyższa, rzeczywista lub gabarytowa)

K-EX:
Dł. x szer. x wys. / 10000 = waga w kg

FedEx:
Dł. x szer. x wys. / 6000 = waga w kg

UPS:
Dł. x szer. x wys. / 5000 = waga w kg

DHL:
Dł. x szer. x wys. / 4000 = waga w kg

GLS
(maks. wymiary: dł. 200cm, wys. 60cm szer. 80cm, dł. + obwód: 300cm

InPost
Dł. x szer. x wys. / 6000 = waga w kgW przypadku kiedy przesyłka przekracza wagę, gabaryty oraz jej zawartością jest jedna z wymienionych pozycji to dopłata jest mnożona x 3. W przypadku kiedy przekroczona byłaby waga i gabaryty to dopłata jest podwójna. Do wyceny brana jest pod uwagę tylko waga rzeczywista.