Tani kurier | Innowacyjna Gospodarka

Projekt pn. „Budowa systemu wysyłek kurierskich w firmie PKWiD.”, powstał w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.